NASA föreslås öppna prylbibbla

En av finalisterna i Obama-administrationens SAVE Award föreslår att NASA samlar sina high tech-manicker i ett slags lånebibliotek för de anställda.

Solen nästa mål för NASA

NASA har planer på att skicka en farkost in i solens yttre atmosfär, där den ska samla värdefull data innan den tillintetgörs i hettan på 1 400 grader.