Tolv nya reservat på en vecka

Regeringens satsning på 430 miljoner till naturskydd börjar ge resultat. Den senaste veckan har tolv nya naturreservat inrättats i Sverige.