Arla: Naivt att tro att våra konkurrenter vill rädda världen

Historiskt sett har Arla Foods haft ett gott hållbarhetsrykte hos det svenska folket. Men under senare år har allt fler börjat uppmärksamma de negativa miljöeffekter som mjölkproduktionen har. Arlas hållbarhetschef Anna-Karin Modin Edman berättar hur företaget arbetar med klimatfrågan och hur hon ser på kritiken från de konkurrenter som producerar alternativ till mjölken.

”Låt målen styra, men inte på naturens bekostnad”

DEBATT/REPLIK Systemet med ”Trap and transport” som Fortum är så nöjda med i Klarälven är fortfarande en biologisk katastrof för alla arter utom lax, det skriver representanter från Naturskyddsföreningen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Älvräddarna och Världsnaturfonden WWF.

”Kattegatt behöver mer – inte mindre – skydd”

DEBATT Det vore ett stort nederlag för både för det marina ekosystemet och för den marina förvaltningen om det fiskefria området i Kattegatt öppnas upp för bottentrålning, skriver Mårten Wallberg, vice ordförande på Naturskyddsföreningen.