Så många vill skydda naturen

87 procent av svenska folket vill skydda Sveriges natur och 67 procent tycker att nationalparker och naturreservat är viktiga för utomhusaktiviteter.

Sveriges nationalparker får toppbetyg

Drygt åtta av tio besökare (84 procent) i Sveriges nationalparker är nöjda med besöken, visar en undersökning gjord av Naturvårdsverket och nationalparksförvaltarna.

Rapport: Miljömålen träffar bara stolpen

Bara ett av 16 miljömål ser ut att nås i nuvarande takt. För ytterligare tre andra miljömål ser utvecklingen positiv ut. Men för fem mål är utvecklingen negativ och för resten finns ingen tydlig riktning.