Nio av tio jordbruk borta

På 25 år har 90 procent av södra Sveriges jordbruk försvunnit. Strukturförändringen får stora konsekvenser för bönder, biologisk mångfald och landskapsutformningen.