Romson kan ompröva mål

Åsa Romson (MP) är beredd att rucka på regeringens vision om nollutsläpp av växthusgaser 2050 för att gå Hagainitiativet till mötes.