Så ska Google skydda havens fiskebestånd

Google lanserar nu plattformen Global Fishing Watch där vem som helst kan gå in och spåra fiskefartyg i realtid. Syftet är att förbättra övervakningen av haven och upptäcka illegalt fiske.

Strandfodring hot mot skånska sandbottnar

Erosion hotar flera skånska kuststäderna och nu växer intresset för strandfodring. Men samtidigt varnar forskare för att metoden kan leda till döda havsbottnar och utslagna fiskebestånd.