Så jobbar kommunerna med klimatfrågan

Klimatförändringen beskrivs ofta som den största utmaningen mänskligheten stått inför. Nu har en samling forskare skrivit en antologi om den svenska kommunens roll i klimatarbetet.
– För att lyckas måste kommunledningen ta det politiska ansvaret, säger Ingemar Elander som är professor i statskunskap vid Örebo universitet.