Förslag: Maxtak för fosfor

Ett maxtak för hur mycket fosfor som får spridas per hektar vore ett kostnadseffektivt sätt att minska läckaget av fosfor från jordbruket till Östersjön, enligt en rapport.

EU vill förbjuda fosfater tvättmedel

EU-kommissionen föreslår förbud mot fosfater i hushållstvättmedel. Förbudet ska harmonisera reglerna på ett område där många stater infört förbud och andra stater infört frivilliga begränsningar.

Kryssningsfartygen skiter i Östersjön

Trots att det idag finns möjligheter att tömma avfallsvatten i hamnarnas mottagningsstationer väljer många kryssningsfartyg att dumpa avloppsvattnet rätt ut i Östersjön.

Världens döda marina zoner

Med hjälp av satelliter har NASA kartlagt världens döda marina zoner. Östersjön syns knappt på kartan eftersom den är täckt av röda prickar, vilka utmärker områden där syrehalten är för låg för marint liv.

Lena Ek: ”Nu kommer en ny Östersjömiljard från EU”

”För att säkra en grön tillväxt och en levande landsbygd även i framtiden är det en absolut nödvändighet att vi ökar våra kunskaper kring vår inverkan på Östersjön” skriver EU-parlamentarikern Lena Ek samtidigt som hon presenterar en ny Östersjömiljard.