WWF: Så kan regeringen rädda havet

Världsnaturfonden uppmanar beslutsfattarna att arbeta för minskad klimatpåverkan, säkerhetställa resurser för framtiden och agera för en hållbar havsförvaltning.