Expertens tips: Så blir båtlivet mer hållbart

Båtlivet har många negativa miljöeffekter men som båtägare finns det en hel del du kan göra för att bli mer hållbar. Det menar Båtunionens Peter Karlsson som tipsar om några sätt som båtägare kan minska sin miljöpåverkan.

Nu kan skatten på handelsgödsel komma att återinföras

Regeringens beslut att slopa skatten på handelsgödsel förra året fick hård kritik både från opposition och miljörörelsen. Nu kan regeringen tvingas återinföra skatten då det visat sig att Sd stöder den övriga oppositionen i frågan.

Förslag: Maxtak för fosfor

Ett maxtak för hur mycket fosfor som får spridas per hektar vore ett kostnadseffektivt sätt att minska läckaget av fosfor från jordbruket till Östersjön, enligt en rapport.

EU vill förbjuda fosfater tvättmedel

EU-kommissionen föreslår förbud mot fosfater i hushållstvättmedel. Förbudet ska harmonisera reglerna på ett område där många stater infört förbud och andra stater infört frivilliga begränsningar.

Övergödningen av Östersjön minskar inte

Trots att utsläppen av kväve och fosfor har sjunkit minskar inte övergödningen av Östersjön. De förbättringar som har skett beror mer på naturliga variationer än på mänskliga åtgärder, säger Helcom.

Musslor ska rena Östersjön

Forskare från Kristinebergs Marina Forskningsstation placerar just nu ut tre stora musselodlingar i Östersjön för att minska övergödningen.

Svenska utsläpp flyttar till Danmark

Sveriges minskning av ammoniakutsläpp överträffar målen, men siffrorna säger inte hela sanningen. Vi äter mer danskt fläsk och flyttar problemet över sundet.

Så ska bakterier kämpa mot övergödning

Forskare har hittat ett antal värdefulla bakterier i våtmarker som förbättrar våtmarkernas renande förmåga i jordbruket. Dessa bakterier kan komma till användning i arbetet med att skapa nya våtmarker.