Halten av farliga partiklar ökar i Stockholm

Trots insatser ökade halten skadliga partiklar i Stockholm under 2013. En rapport från Trafikverket visar att det mest effektiva sättet att få ner halterna är att minska användningen av dubbdäck men alliansen vill inte införa dubbdäcksförbud på fler gator.

Rymdturism stort klimathot

Sot från turistflyg med rymdraketer kan öka temperaturen vid polerna med en grad och minska polarisen med 5-15 procent, skriver tidningen Nature på nätet.