Så sätter regeringen fokus på transporter och hållbar konsumtion i vårbudgeten

På tisdag nästa vecka lämnar regeringen sin vårbudgetproposition och för första gången i modern tid har regeringen infört en särskild miljöbilaga i budgeten. Miljöbilagan ska enligt miljöminister Karolina Skog (MP) och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) beskriva regeringens olika hållbarhetsinitiativ, ge samhällets aktörer en ökad insyn och bidra till att systematisera regeringens miljöpolitik.

Regeringen: Så ska Vattenfall bli ledande i energiomställningen

En trygg, säker och konkurrenskraftig energiförsörjning är en förutsättning för en fortsatt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Den svenska energipolitiken ska skapa villkor för en kostnadseffektiv energianvändning och en omställning till ett hållbart energisystem. Regeringen anser att Vattenfall ska vara ledande i denna omställning, skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Replik: ”Så mycket har Centern sänkt miljöskatterna”

Centerns ovilja att höja skatterna går ut över den gröna omställningen. Under partiets tid vid makten har miljöskatterna minskat från fem till drygt fyra procent av intäkterna, skriver Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet.