Rapport: Du är inte oskyldig till övergödningen

Jordbruket bär inte ensam skulden för algblomning, döda havsbottnar och andra störningar i havets ekosystem. Det finns fler miljöbovar varav du själv förmodligen är en, enligt nya studier från Havsmiljöinstitutet.

Rapport: Miljömålen träffar bara stolpen

Bara ett av 16 miljömål ser ut att nås i nuvarande takt. För ytterligare tre andra miljömål ser utvecklingen positiv ut. Men för fem mål är utvecklingen negativ och för resten finns ingen tydlig riktning.