Svenskarnas klimatutsläpp ökar radikalt

Regeringens påstående att Sveriges klimatutsläpp sjunker stämmer inte. Om man räknar in svenskarnas utlandsresor och importen av varor så visar Naturvårdsverkets siffror tvärtom att utsläppen har ökat radikalt.

Statlig myndighet vill sänka Sveriges miljöambitioner

Den statliga myndigheten Regelrådet verkar för att den svenska lagstiftningen till skydd för miljö, arbetstagare och konsumenter ska sänkas till EU:s absolut miniminivå, menar Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson och TCO:s Eva Nordmark i en debattartikel i SvD.