Det gör regeringen för att stoppa parakvat

Förra veckan gick miljörörelsen och livsmedelsindustrin gemensamt ut ock krävde av regeringen att Sverige måste ta ett större ansvar och agera mot ett globalt förbud mot det giftiga bekämpningsmedlet parakvat. Nu har regeringen svarat.

Vattenfall får nya hårdare krav

Vattenfall kommer att få omfattande förändringar i ägardirektiven från regeringen. Statssekreterare Ola Alterå säger att de nya direktiven blir en radikal kursändring för Vattenfalls energiinriktning. Men det blir inget stopp för ny kolkraft.

Så slår regeringen mot tågresandet

En ny rapport från Banverket visar att den banavgift som tågbolag betalar staten för att köra på rälsen kan komma att dubblas. Resultatet blir dyrare tågresor vilket i sin tur väntas leda till ökade klimatutsläpp då fler väljer bil och flyg.

Här är Förnybart.nu:s förslag till regeringen

Öka den förnybara energitillförseln med 70 TWh till 2020, minska Sveriges energianvändning med 20 procent till 2020 och öka andelen förnybar energi med 70 procent till 2020. Det är förslagen som Förnybart.nu presenterar i en ny rapport.

Carlgren kritiserar Naturvårdsverket

Många skogsägare som sålt skogsområden till natturreservat har inte fått betalt av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket skyller på minskade anslag från regeringen. Men miljöminister Andreas Carlgren säger istället att det är Naturvårdsverket som prioriterat fel.

Därför når vi inte miljömålen

Igår släppte Miljömålsrådet sin senaste rapport till regeringen. Miljörådets slutsatser är att läget är problematiskt på många viktiga områden som klimat, hav, giftfri miljö och biologisk mångfald.

Statlig skog får formellt skydd

Regeringens ska ge drygt 100 000 hektar skog formellt skydd och hävdar att målet på 400 000 hektar till 2010 är inom räckhåll. Sifferexercis, säger Miljöpartiet och även WWF tycker att förslagen är tandlösa.

Debatt: Regeringen bedriver en miljöfientlig trafikpolitik

Om regeringens politik är att visa ledarskap i klimatfrågan är framtiden mörk. Detta skriver miljöpartisten Karin Svensson Smith som menar att regeringens fina ord ekar tomma då de samtidigt bedriver en direkt miljöfientlig trafikpolitik

Banverket missar klimatmålen – 77 miljarder saknas

Enligt Klimatberedningens förslag, där alla partier var eniga, bör järnvägens kapacitet öka med 50 procent för att klara klimatmålen. För att lyckas skulle Banverket behöva runt 90 miljarder för nyinvesteringar. Regeringens infrastrukturpropostion ger emellertid, som bäst, 13 miljarder.