När blir väder klimat?

Milda vintrar och extrema skyfall är några av de väderhändelser som kan kopplas till förändringar i klimatet. Men när kan man egentligen säga att väder beror på klimatförändringar? Miljöaktuellt frågar klimatexperten Markku Rummukainen, professor i klimatologi.