Kinas kolimport kan fördubblas till 2015

Kina, som är världens största kolproducent, har sedan något år tillbaka inte kol så det räcker för eget bruk. De kommande åren ser landets kolimport ut att öka stort.