Romson kan ompröva mål

Åsa Romson (MP) är beredd att rucka på regeringens vision om nollutsläpp av växthusgaser 2050 för att gå Hagainitiativet till mötes.

Här är miljöministerns 100 miljoners-blunder

Tre veckor innan riksdagsvalet förra året lovade Andreas Carlgren att regeringen i sin budget för 2011 skulle öka anslaget för inköp av värdefull skog med 190 miljoner kronor. Miljöaktuellts granskning visar att 161 av dessa miljoner inte finns.

Sämre villkor för etanolbilar

Miljöminister Andreas Carlgren pressas att lämna besked om miljöbilarna. I ett inslag i SVT Aktuellt menar han att färre bilmodeller kommer att klassas som miljöbilar när regeringen skärper utsläppskraven.