”Satsa på alternativa fartygsbränslen”

Ett 50-tal norska fartyg drivs med flytande naturgas. I Sverige finns bara ett enda. För att få bort fler miljöfarliga utsläpp från sjöfarten borde regeringen satsa mera på detta bränslealternativ, skriver Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Tonnageskatt gynnar smarta sjötransporter

Att Sverige ännu inte infört tonnageskatt för sjöfart är ett stort hinder för att få till klimatsmarta lösningar, skriver Karin Svensson Smith (MP) ordförande i riksdagens trafikutskott och Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

”Sverige ska inte motarbeta internationella miljökrav”

I stället för att obstruera mot EU:s redan beslutade begränsningar av sjöfartens svavelutsläpp borde regeringen vidta konkreta åtgärder som kilometerskatt, järnvägssatsningar och stöd till utsläppsreducerande tekniker. Det skriver Karin Svensson Smith (Mp) i en debattartikel.

Koldioxid: Sjöfarten värre utsläppare än flyget

Sjöfarten är en värre utsläppare än flyget och svarar idag för 2,7 procent av världens globala koldioxidutsläpp. Trots att det finns lösningar för att minska sjöfartens utsläpp med upp till 75 procent ökar utsläppen konstant.