Landsting tar bort leverantörer av sjukvårdsartiklar

Stockholms läns landsting avslutar avtalet med två leverantörer av sjukvårdsartiklar sedan det visat sig att de inte lever upp till den uppförandekod som de åtagit sig att leva upp till när artiklarna upphandlades. Bland annat släpptes trikloretylen rakt ut i avloppet i Pakistan.