Nio av tio jordbruk borta

På 25 år har 90 procent av södra Sveriges jordbruk försvunnit. Strukturförändringen får stora konsekvenser för bönder, biologisk mångfald och landskapsutformningen.

Strandfodring hot mot skånska sandbottnar

Erosion hotar flera skånska kuststäderna och nu växer intresset för strandfodring. Men samtidigt varnar forskare för att metoden kan leda till döda havsbottnar och utslagna fiskebestånd.

Fossilfritt Skåne kommer att elda plast

För fem år sedan bestämde Region Skåne att de ska vara fossilfria till år 2020. På fastighetssidan säger flera tjänstemän till Miljöaktuellt att de kommer nå målet. Fast i själva verket tänker Öresundskraft använda ett eget kryphål och förbränna fossil plast till fjärrvärme.

Därför bromsas Skånsk vindkraft

Skåne håller på att halka efter resten av landet när det gäller utbyggnaden av vindkraft. Nu riskerar man att missa planeringsmålet för 2020.

Urinpulver kan ersätta konstgödsel

Med ny teknik kan man göra torrt pulver av urin. Pulvret kan användas som gödningsmedel och enligt forskare skulle pulvret kunna ersätta en femtedel av allt konstgödsel i Sverige. Nu testas tekniken i en pilotanläggning i Skåne.