Hård kritik mot FSC

FSC-certifiering är ingen garanti för hållbart skogsbruk i Sverige. Skogsägare kan idag kalhugga miljöer med hotade arter utan att det ger några konsekvenser. Det slår Naturskyddsföreningen fast i en ny rapport.

Så hotar FSC svensk vindkraft

Ett nytt förslag från internationella skogsmiljöcertifieringen FSC har blivit en riktig kalldusch för vindkraftentreprenörer och de svenska skogsbolag.

Naturkultur – gör både natur och skogsägare till vinnare

Skogsskötselsystemet Naturkultur ger mer pengar till skogsägaren, bättre naturvård, lika bra tillväxt, bättre motstånd mot stormar, bättre motstånd mot skadeinsekter, minskade koldioxidutsläpp och inga kalhyggen. Eller – är det för bra för att vara sant?

Så skadas skogen av konstgödslet

Användningen av konstgödsel i det svenska skogsbruket har exploderat de senaste tio åren. Detta har lett till problem för andra arter som till exempel blåbär och lingon som skadas av hanteringen.

Bioenergin större än oljan

Bioenergianvändningen slår nya rekord i Sverige och bioenergin har nu gått om oljan som det största energislaget i landet.