Debatt: ”Konsensusnoja raserar svensk natur”

FN:s princip om att förorenaren betalar gäller inte skogsbruket och vattenkraften. Det menar älvräddaren Christer Borg och skogsexperten Sebastian Kirppu som mottog WWF:s pris Årets Miljöhjälte 2010 respektive 2011.

Naturkultur – gör både natur och skogsägare till vinnare

Skogsskötselsystemet Naturkultur ger mer pengar till skogsägaren, bättre naturvård, lika bra tillväxt, bättre motstånd mot stormar, bättre motstånd mot skadeinsekter, minskade koldioxidutsläpp och inga kalhyggen. Eller – är det för bra för att vara sant?

Olaglig avverkning ökar

Nästan 30 procent av svensk skogsavverkning bryter mot lagen. Siffran har ökat stadigt under hela 2000-talet, enligt Skogsstyrelsen. ”FSC:s trovärdighet skadas allvarligt”, säger Naturskyddsföreningen som vill se skärpt lagstiftning.