”Unikt” projekt ska rädda djur och natur

I en ”Sverigeunik forskningsstudie”, som den beskrivs, ska 2400 planterade trädplantor under flera års tid utsättas för en rad olika störningar i syfte att ta reda hur skogen kan undvika att växa igen.

Forskare: ”Bullerreform går emot etablerad forskning”

Statsmakterna är på väg att luckra upp de redan liberala bullerkraven för bostäder. Trots att forskningsläget tyder på att bullret snarare måste minska för att få bukt på sömnstörningar, stress och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, skriver åtta ljudforskare på Miljöaktuellt debatt.

Debatt: Därför måste vi halvera torskfisket i Östersjön

Torskbeståndet i Östersjön har börjat minska – igen. Det är därför viktigt att regeringen lyssnar på ICES rekommenderationer att mer än halvera fiskekvoterna, menar Tina Elfwing, föreståndare Stockholms universitets Östersjöcentrum och Maciej Tomczak, fiskforskare på tankesmedjan Baltic Eye vid Östersjöcentrum i en debattartikel.

Hon ska utreda svenska nollutsläpp till 2050

I april tillsatte regeringen en utredning för hur Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp år 2050, den så kallade Klimatfärdplan 2050. Nu är det klart vem som blir särskild utredare.