Naturljud lindrar stress efter chefens utbrott

Arroganta chefer höjer blodtrycket och stressnivån hos medarbetare. Men ljudet från fågelsång och porlande vatten hjälper folk att återvinna sitt lugn, visar psykologisk forskning som redovisas i SvD.

Debatt: ”Matens klimatpåverkan kräver nationell samling”

Den mat vi äter och slänger har en nästan lika stor negativ klimatpåverkan som alla våra resor står för. Trots detta saknas en nationell strategi för minskad klimatbelastning från livsmedelssektorn. Det krävs en samlad och kraftfull nationell satsning driven från högsta nivå, annars uppnår vi aldrig klimatmålen. Det skriver SLU-forskarna Elin Röös och Ingrid Strid, Victor och Kicki Theander på företaget Middagsfrid samt Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen.

SLU splittrat i vargfrågan

Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, råder det delade meningar om den svenska vargjakten. SR Ekot rapporterar idag att två olika remissvar med markant skilda slutsatser lämnats in till regeringen.

SLU-professorerna hade fel om ekologiskt jordbruk

I den heta debatten om ekojordbruk under våren och sommaren hävdade en grupp forskare från SLU nyligen att konventionellt jordbruk inte släppte ut mer kväve och fosfor än det ekologiska jordbruket. Nu visar en ny studie från deras eget lärosäte att detta inte stämmer.

SLU-professorerna hade fel om ekologiskt jordbruk

I den heta debatten om ekojordbruk under våren och sommaren hävdade en grupp forskare från SLU nyligen att konventionellt jordbruk inte släppte ut mer kväve och fosfor än det ekologiska jordbruket. Nu visar en ny studie från deras eget lärosäte att detta inte stämmer.