Här är branschen som inte efterfrågar klimatinformation

SMHI framställer och bearbetar klimatinformation på uppdrag i flera branscher. Försäkringsbolagen beställer till exempel material om översvämningsrisker, vattenkraftsindustrin om nederbördsmängder och MSB om risken för skogsbränder. En bransch lyser dock med sin frånvaro.

Mer extremväder trots långsammare uppvärmning

En ny studie visar att den globala uppvärmningen saktat ner under de senaste 15 åren. Men samtidigt ökar extremvärmen i vissa områden i världen, något som kan leda till negativa snöbollseffekter.

Syrehalten i havsdjupen har minskat

I sin senaste rapport konstaterar FNs klimatpanel IPCC att syrenivåerna i flera av världshaven har gått ner. Anledningen tros vara att klimatförändringarna lett till högre vattentemperaturer.

Klimatanpassning – byggbranschens blinda fläck

Det talas mycket om energiförbrukning och andra hållbarhetsaspekter i byggsektorn, men väldigt lite om klimatanpassning.
Hur reagerar branschen på denna utmaning och vilket ansvar har den för att säkra resultaten?