Tetrapak nästa att ta sig an mål i linje med vetenskapen

Tetrapak är det senaste i en lång rad svenska storföretag som valt att gå med i initiativet Science Based Targets, ett projekt som ska hjälpa organisationer beräkna hur mycket de måste minska sina utsläpp för att världen ska klara av att nå klimatmålet på högst 2 graders temperaturhöjning.

Upp till 50 000 kronor för att producera egen el

Regeringen har nyligen fattat beslut om en förordning för bidrag till lagring av egenproducerad el, och avsatt 175 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2016 till stödmedel för perioden 2016-2019. Totalt kan den som producerar egen el få upp till 50 000 kronor.

5 gröna användningsområden för drönare

I takt med att drönare blir allt mer tekniskt avancerade ökar användningsområdena. Nättidskriften edie.net har undersökt vilken roll drönarna kan spela för miljö- och klimatarbetet i framtiden.

Forskare tror på solenergins potential

Solenergi har potential att ersätta både fossila bränslen och kärnkraft. Under senare år har produktionen ökat kraftigt men flera hinder återstår fortfarande om solen ska bli en kraftkälla att räkna med.