Minskat stöd för vindkraft

86 procent av befolkningen stödjer en utbyggnad av vindkraft. En hög siffra men en siffra som sjunkit från ännu högre nivåer.