Därför borde alla tak vara gröna

Sveriges städer blir allt tätare och grönområden ersätts med betong. Lösningen? Vi kan flytta upp växterna på taken för att tackla temperaturhöjningar och översvämningar.

Drömmen lever i miljonprogrammet

Rinkeby är ett av landets äldsta miljonprogramsområden. Boendemiljön är till stora delar sliten och eftersatt. Miljöaktuellt åkte till förorten för att höra vad människorna som lever där drömmar om och vilka tankar och visioner de bär på.