”Dags för miljörörelsen att överge konceptet hållbar tillväxt”

Talet om hållbar tillväxt är farligt eftersom det likställer den ekonomiska tillväxtens betydelse med den hållbara utvecklingens. Släpp ”tillväxt” och lyft exempelvis fram möjligheten till en hållbar ekonomisk utveckling istället, skriver Robert Höglund, Birger Schlaug och Thomas Hahn på Miljöaktuellt debatt.

47 miljömäktiga: Dags för ledarskap och politik för hållbar välfärd i samklang med planeten

– Det behövs en en politik för hållbar välfärd i samklang med planeten. Miljö och hållbarhet fortfarande betraktas fortfarande som en isolerad politisk sektor vid sidan om andra politikområden, skriver Nina Ekelund, Hagainitiativet
Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute
Johan Rockström, Stockholm Resilience center och ytterligare 45 av Sveriges miljömäktigaste personer i en appell till Sveriges politiker.

Så överdrev Carlgren och Olofsson regeringens klimatambitioner

Både Andreas Carlgren och Maud Olofsson blev under gårdagen av med sina jobb. De två ministrarna tillhör de i regeringen som oftast hävdat att Sverige har världens mest ambitiösa klimat- och energipolitik. Men hur ligger det egentligen till med det påståendet? Miljöaktuellt har gått till botten med frågan och hittat en tunn argumentation full av luckor.

Miljön i skymundan i regeringsförklaringen

I gårdagens regeringsförklaring nämns miljöfrågorna bara i allmäna ordalag och inga nya satsningar mer än supermiljöbilspremien finns med i budgeten. ”Har framtiden lagts i malpåse”, undrar Naturskyddsföreningens Svante Axelsson.

Lästipset: David Jonstad

”I dag, när vår civilisation står inför historiens kanske mest övermäktiga utmaning – i form av klimatkris och överutnyttjade resurser – har hoppets högre makt bytt skepnad till något som i folkmun kallas för ”Ny teknik”.”