Klimatmål visar vägen till långsiktig lönsamhet

Ett starkt klimatavtal behövs i första hand för kommande generationer och för jordklotet. Men det är också viktigt för näringslivet, av flera skäl, skriver flera hållbarhetschefer i företagsnätverket Hagainitiativet.

Fler träd ska lämnas vid skogsavverkning

Efter kritiken mot de kalhyggen som det moderna skogsbruket lämnar efter sig har statliga Sveaskog infört en så kallad tioträdsregel. Regeln innebär att tio träd per hektar ska sparas vid varje avverkning.