Så giftig är din katt

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet har hittat höga halter flamskyddsmedel i katter. Katterna har 20 gånger högre halt flamskyddsmedel i blodet än vad vuxna svenskar har.