Gotlands kommun förlorar saneringsmål

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade i veckan att lantbrukaren Sylve Jakobsson slipper betala elva miljoner kronor för giftsanering till Gotlands kommun. Miljödomstolen slår också fast att kommunens föreläggande var olagligt.