Fler träd ska lämnas vid skogsavverkning

Efter kritiken mot de kalhyggen som det moderna skogsbruket lämnar efter sig har statliga Sveaskog infört en så kallad tioträdsregel. Regeln innebär att tio träd per hektar ska sparas vid varje avverkning.