Därför minskar tjuvjakten på varg

Sedan mitten av 00-talet har tjuvjakten på varg minskat märkbart i Sverige. Flera orsaker tros bidra, men trenden påbörjades långt innan licensjakten inleddes. Ingen minskning har däremot noterats för lo, björn och järv.

Därför är det svårt att kräva skadestånd för tjuvjakt

Flera jurister menar att det finns möjlighet att få ut skadestånd vid tjuvjakt på fridlysta rovdjur. Ändå är sådana rättsfall mycket sällsynta. Chefsjuristen på Naturvårdsverket menar att arbetet är tidskrävande och måste drivas av länsstyrelserna.