Svenskar litar inte på träprodukters ursprung

I en färsk europeisk opinionsundersökning efterlyste hela 92 procent av de tillfrågade en tydlig lagstiftning för att stoppa illegal import och handel med olagligt avverkat virke. 81 procent av svenskarna misstänker att deras träprodukter härstammar från olaglig avverkning.