”Regeringens motorvägspolitik är miljörasism”

Klimatfrågan är en rättvisefråga, även inom Sverige. Den rikaste tiondelen av landets befolkning släpper ut i genomsnitt tre gånger så mycket växthusgaser som den fattigaste tiondelen, skriver vänsterpartisten Ann-Margarethe Livh som är oppositionsborgarråd i Stockholm. Därför kallar hon regeringens satsningar på motorvägar för ”ohöljd diskriminering och klasspolitik” och ”miljörasism.”.

Karl-Henrik Robért: Fel miljöministern!

Problemet med bilar handlar inte bara om bränslen. En systemanalys av bilismen, sedd i ett hållbarhetsperspektiv, visar tre andra problem som är minst lika viktiga, skriver Karl-Henrik Robért, grundare av det naturliga steget och professor i vid Blekinge Tekniska Högskola.

Föroreningar förkortar stockholmarnas liv

Luftföroreningar förkortar medellivslängden i Stockholms län med sju månader. 4 000 stockholmare bor i områden där partikelhalterna är högre än både EU:s och Sveriges normer. Det framkommer i en rapport från Stockholms läns landsting.

Nu är trängseln tillbaka i Stockholm

Trängselskatten i Stockholm infördes permanent 1 augusti 2007 – för att minska trafiken och bidra till renare luft. Nu är trafikvolymen tillbaka på de nivåer som rådde innan avgiften infördes.

Nytt trafikverk ska bryta expertvälde

Regeringens utredare föreslår att man lägger ned Vägverket och Banverket och bildar ett gemensamt Trafikverk. Det ska hjälpa politikerna att fatta bättre beslut. Men det är inte säkert att det nya Superverket kommer att innebära grönare transporter, säger utredaren Nils Gunnar Billinger.