Ny plan ska rädda Storbritanniens bin

På tisdag presenterar den brittiska regeringen sin strategi för att rädda Storbritanniens bin. Bland annat vill man ge jordbrukare ekonomiska incitament för att plantera växter som bina dras till.

Halten av farliga partiklar ökar i Stockholm

Trots insatser ökade halten skadliga partiklar i Stockholm under 2013. En rapport från Trafikverket visar att det mest effektiva sättet att få ner halterna är att minska användningen av dubbdäck men alliansen vill inte införa dubbdäcksförbud på fler gator.

Så blev Trafikverket gisslan i klimatpolitiken

Inrikes transporter står för en tredjedel av de svenska klimatutsläppen. Vinsterna från bränslesnåla bilar äts upp av ökad trafik. Ändå vill regeringen investera över 500 miljarder kronor utan att räkna på klimateffekterna.

Tolvårsplan för transportsystemet missar klimatmål

I mars ska regeringen besluta om den nationella planen för transportsystemet under de närmaste tolv åren. Men den plan som Trafikverket nu lagt fram möter hård kritik från flera håll för att inte ta hänsyn till klimat- och miljöpåverkan.

Lastbilstransporterna ökar kraftigt

I takt med att det blir dyrare att skicka gods med järnväg och fartyg kommer lastbilstransporterna att öka kraftigt. Anledningen till att priserna kan hållas nere är framförallt de låga lönerna för utländska chaufförer.

Boverket skapar strategi för hållbara städer

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det behövs ytterligare insatser för att miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö ska nås, anser regeringen.