Kyrkoböcker visar hur klimatet påverkar vår hälsa

Historiska svenska väderdata och gamla kyrkoböcker kan hjälpa oss att förstå hur klimatförändringar påverkar vår hälsa. Det rapporterar SVT som besökt konferensen ”Global Health Beyond 2015” som just nu hålls i Stockholm.

På jakt efter kemiska fingeravtryck i Östersjön

Dioxinhalten i fet matfisk från Östersjön är förhöjd och har inte minskat sedan mitten av 1980-talet, trots att industrin minskat sina utsläpp. Nu har forskare vid Umeå Universitet kartlagt dioxinhalterna av ytsedimenten i Östersjön – och sett ett samband mellan ytsedimentens och fiskens dioxinhalter.