Kunderna kräver mer än grönmålning

En ny undersökning visar att företag som vidtar åtgärder för att minska sin klimatpåverkan kan öka sin försäljning med två procent. Men bara om de kan visa kunderna trovärdiga bevis.