Forskare oense om miljön i Kattegatt

En internationell expertgrupp har på uppdrag av Naturvårdsverket gett en rad rekommendationer för att förbättra miljön i Kattegatt. Rekommendationerna har undertecknats av alla Östersjöstater. Nu kommer nya forskningsrön från Uppsala som går stick i stäv med expertgruppens slutsatser.