Vattenfall lovar hearing om uranimporten från Namibia

Igår släppte Swedwatch sin rapport om Vattenfallas uranimport med namnet ”Namibias uran bakom Svensk Kärnkraft”. Miljöaktuellt bjöd in till debatt där Vattenfall fick svara på frågor.
– Vattenfall ska försöka bli bättre i dialogen med intressenterna, lovade Eva Vitell, miljöchef på Vattenfall Sverige.

Malmresterna farliga i 100 000 år

– Det här avfallet är finmalt, vilket gör att det kan spridas mekaniskt med vinden. När det väl regnar i Namibia regnar det rejält och därför kan materialet också spridas i vattendrag, säger Olov Holmstrand – en av Sveriges främsta experter på uranbrytning.

”Vattenfall försummar kontrollen”

I en ny rapport riktar Swedwatch hård kritik mot Vattenfalls uranaffärer i Namibia. Förhållande vid gruvan är tveksamma, miljöpåverkan stor och Vattenfalls kontroll bristande.

Forskare: ”Sverige har uran och vi bör bryta den”

Enligt Bert Allard, professor i miljökemi, är det bara en tidsfråga innan den första svensa urangruvan öppnar. Samtidigt varnar han för att vi ännu inte har tillräcklig kunskap för att undvika utsläpp av tungmetaller.