Därför är Trumps koloffensiv en återvändsgränd

Att Trump signerat en exekutiv order som försöker nedmontera Obamas klimatpolitik är ett bakslag för klimatarbetet. Men mycket talar för att omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi kommer att fortsätta både i USA och internationellt, skriver Lars Zetterberg, klimatexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i en aktuell analys.

De ensamma toppkandidaterna

Donald Trump och Ted Cruz avfärdar blankt att människan skulle stå bakom den globala uppvärmningen. Enligt den nuvarande presidenten tillhör de ett fåtal ensamma förnekare.

Obamas sista år vid makten väntas bli riktigt klimatår

Mycket talar för att USA:s president Obama kommer att fokusera på klimatet under sitt sista år vid makten. Flera politiska analytiker säger till tidningen The Guardian att Obama kommer att göra sitt bästa för att försvara klimatavtalet som slöts i Paris i december, och tvinga igenom sin agenda för miljö- och klimatfrågor.