Obama räddar ekosystemtjänst

En av världens viktigaste ekosystemtjänster håller på att raseras. Det vill USA:s president undvika och lanserar därför ett bevarandeprojekt.

Obama tar upp kampen mot kolindustrin

Kolkraften står för en stor del av USAs koldioxidutsläpp och därför har Barack Obama nu beslutat att gå förbi kongressen och skärpa utsläppsreglerna för kolkraftverk.

Myndighet presenterar rapport med ätbara insekter

När världens befolkning växer samtidigt som naturresurserna krymper så kommer vi behöva tänka om då det kommer till livsmedel. Insekter är en proteinkälla som inte hotas av utrotning och detta har föranlett amerikanska myndigheter att publiceera en rapport över ätbara insekter.