Femdubbling av utsläppshandel till år 2020

Regeringen vill få fart på marknaden för utsläppskrediter. I höstbudgeten räknar regeringen med att satsa cirka 1 miljard kronor fram till och med år 2012. Det räcker för att bygga upp en framtida buffert av utsläppsrättigheter.

Därför storshoppar regeringen utsläppskrediter

Att handla med utsläppskrediter är ett osäkert kort i fattiga och korrupta länder. Riskerna är högre och kontrollerna sämre. Ända satsar regeringen stora belopp i höstbudgeten på att investera i marknaden. Så här förklarar man satsningen.