Vattenkraftsbolag satsar 10 miljarder i miljöfond

Åtta vattenkraftsföretag som tillsammans står för 95 procent av Sveriges vattenkraftsproduktion satsar nu 10 miljarder kronor under en 20- årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken. Vattenkraftens Miljöfond AB, som företagen nu gemensamt bildar, kommer att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till gällande miljökrav.

Förnybart fortsätter öka

Den förnybara andelen av den svenska energitillförseln fortsätter att öka, visar Energimyndighetens senaste statistik.

Världsbanken satsar åter på storskalig Vattenkraft

Under 1990-talet skydde Världsbanken storskaliga Vattenkraftsprojekt som ansågs störa samhällen och ekosysten. Men när fattigdomen ska minskas, samtidigt som utsläppen av koldioxid måste hållas nere ser man åter Vattenkraften som en framkomlig väg.

Lena Eks uppdrag försvann på vägen till verket

Nio av tio vattenkraftverk har tillstånd baserat på nästan 100 år gammal lagstiftning. Miljöministern har givit Naturvårdsverket i uppdrag att granska vattenkraften. Naturvårdsverket: vi har inte fått något uppdrag!

Debatt: ”Konsensusnoja raserar svensk natur”

FN:s princip om att förorenaren betalar gäller inte skogsbruket och vattenkraften. Det menar älvräddaren Christer Borg och skogsexperten Sebastian Kirppu som mottog WWF:s pris Årets Miljöhjälte 2010 respektive 2011.

Fortum vill dämma unikt naturområde

Energibolaget Fortum har fått tillstånd att bygga om Untra kraftverk i nedre Dalälven. Det kommer att få mycket stora konsekvenser för det unika naturområdet i Båtfors, skriver Naturvårdsverket.