Rapport: Global uppvärmning oroar inte svenskar

Nyhetsflödet domineras just nu om konsekvenserna av den globala uppvärmningen i kölvattnet av den pågående klimatkonferensen i Paris. Men enligt en ny studie oroar sig få svenskar för de negativa effekterna av uppvärmningen.

Ica: Ekomat fortsätter öka

Suget efter ekologiska matvaror är fortsatt starkt, konstaterar Ica-gruppen i hållbarhetsrapporten för årets andra kvartal.

Romson kan ompröva mål

Åsa Romson (MP) är beredd att rucka på regeringens vision om nollutsläpp av växthusgaser 2050 för att gå Hagainitiativet till mötes.

Sveriges utsläpp minskar långsamt

Sedan 2012 har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med 2,7 procent. Det visar siffror som Naturvårdsverket presenterat vid klimatförhandlingarna i Lima.

Köpcenter bidrar till ökade utsläpp

Ny forskning från Handelns utredningsinstitut visar att det är möjligt att kraftigt minska växthusgasutsläppen från bilar genom bättre placering av handelsplatser.