”Vi var naiva om vindkraften”

Ett industrilandskap växer fram i gammelskogen. Det görs av affärsintressen med starkt politiskt stöd. Nu måste vi dra i nödbromsen, skriver Ulla Magnusson och Mats Forslund.

Gröning rasar mot vindkraftshysterin

Vindkraftsutbyggnaden är olönsam och tar inte hänsyn till lokalbefolkningen. Det är obegripligt att regeringen fortsätter med subventioner och höjer ambitionen i elcertifikatsystemet, anser skogsägaren och den socialdemokratiska debattören Lotta Gröning.

Minskade investeringar i vindkraft

Investeringarna i vindkraft har minskat dramatiskt i år. Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi är orsaken dels låga elpriser och dels förväntade förändringar i elcertifikatsystemet.

Vindkraftverk ska ”gömmas” med militär teknik

Vindkraftsparker orsakar problem när de stör radaranläggningar på bland annat flygplatser. Men nu har ett franskt företag tagit hjälp av militär ”smygteknik” för att göra turbinerna osynliga på radarskärmar.

KD-politiker vill stoppa stödet till vindkraften

I en debattartikel argumenterar fem kristdemokratiska kommunpolitiker för att stoppa subventionerna till vindkraften. Att ersätta elproduktion som ger stora skatteintäkter med subventionerad, olönsam elproduktion är oklok politik menar artikelförfattarna.

Vindkraftssjukan sprider sig verbalt

Hälsoklagomål från människor som bor nära vindkraftverk är en psykologisk effekt av att antivind-lobbyn gör människor oroliga, enligt en australiensisk studie.

Debatt:”Stoppa missbruk av kommunalt veto”

Miljöbalken måste ändras så att kommunerna inte utnyttjar sin vetorätt för ekonomisk vinning, skriver företrädare för elva advokatbyråer och Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.