Fiat och BMW kan missa CO2-mål

EU har satt en deadline då alla nyproducerade bilar ska släppa ut 95 gram per kilometer. Alla biltillverkare är på väg att klara målen – utom två.